Slangupprullare

Slangupprullare för industrier •

Slangupprullare

Fler och fler företag upptäcker att en mer rationell hantering av olika typer av slangar medför en ökad säkerhet. Med olika produkter från oss på Slangupprullare får era slangar upptill fem gånger så lång livslängd, förutsatt att upprullaren används på ett korrekt sätt. En slang som inte ligger i ett ormbo på golvet utsätts för mindre slitage, håller sig läckagefri längre och ligger dessutom inte i vägen för övrig personal och arbetsfordon. Vi som arbetar på Slangupprullare hjälper gärna till med vägledning och råd angående våra olika produkter samt vilken produkt som är lämpligast för ert företag och arbetssituation. I vårt sortiment finns även slangupprullare vatten och slangupprullare för tryckluft och vi hjälper er till dess att ni har hittat den optimala lösningen för er verksamhet.

Produktutvecklad slangupprullare för tryckluft

Sedan vi startade företaget har vi arbetat löpande med att utveckla nya produkter inom området. Även om ni använder upprullare inom er verksamhet är det ingen garanti för att tryckluftssystemet är fritt från läckage. Sanningen är att alla tryckluftssystem läcker mer eller mindre. Vilken nivå av läckage som är acceptabel i er verksamhet avgör ni själva, men vi är av uppfattningen att en nolltolerans mot läckage bland samtliga medarbetare gynnar hela arbetsplatsen. På Slangupprullare har utvecklat ett system som snabbt kan söka upp läckage i allt från högtryckstvätt till tryckluftsslangar i industriellt bruk som gör det enkelt för er att löpande underhålla er anläggning. Vi är ett företag som sätter våra kunder i centrum och därför är det självklart möjligt att kontakta oss för att få hjälp med felsökning och driftstörningar.

Slangupprullare

Slangupprullare hjälper till att förbättra arbetsmiljön och minska olycksrisken

Slang som ligger på ett industrigolv utsätts inte bara för onödigt slitage som minskar slangens livslängd, den utgör även en säkerhetsfara. Snubbelolyckor är betydligt vanligare än man tror och leder i många fall till sjukskrivningar som i sin tur leder till minskad personalstryka, minskad effektivitet och inkomstbortfall. Genom att till exempel använda en slangupprullare vatten minskar slitaget på slangen, samtidigt som ergonomin för de anställda ökar då de slipper släpa runt på exempelvis en brandslang. När vi på Slangupprullare utvecklar våra produkter har vi hela tiden ett öra mot branschen och lyssnar på den återkoppling vi får in från dem som arbetar inom industrin samt vilka önskemål återförsäljarna av produkterna har bidragit med. Det gör att vi löpande har kunnat göra en produktutveckling som motsvarar branschens krav.

Även om upprullare underlättar arbetet markant för era anställda, erbjuder vi andra produkter som ytterligare förbättrar ergonomin och säkerheten på arbetsplatsen. En slang i skensystem främjar arbetet mycket när de olika arbetsmomenten utförs på en stor yta. Arbetet flyter smidigt på när de anställda slipper att lägga tid på att dra runt upprullare eller reda ut en hoptrasslad slang.

Hos oss hittar du slangupprullare till bra priser

När ni planerar att uppdatera er utrustning är det alltid en fördel att veta vilken kostnad som ni ska budgetera för. Av den anledningen är ni välkomna att ta kontakt med oss och begära in en offert. Den är helt transparent och i den framgår pris för slangupprullare och eventuella andra produkter som ni är intresserade av. Det kostar ingenting att ta emot ett kostnadsförslag och ni tar själva ställning till om ni vill gå vidare med en affär när ni i lugn och ro har läst igenom offerten.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  När du söker efter ett företag som tillhandahåller slangupprullare för industriellt bruk.

  Adress:
  Box 121 83
  402 42 Göteborg

  Telefon:
  031-241 800

  E-post:
  offert@slangupprullare.nu

  Orgnr:
  556848-2771

OM OSS

När du söker efter ett företag som tillhandahåller slangupprullare för industriellt bruk.

Slangupprullare.nu kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. W&S Leakless AB kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.

KONTAKT

Box 121 83
402 42 Göteborg

031-241 800

offert@slangupprullare.nu

Orgnr:
556848-2771